La termografia, eina de diagnosi i manteniment preventiu

Anticipar avaries, evitar pèrdues de producció, augmentar el rendiment, estalvi energètic i seguretat.

termografia camara

La termografia és una tècnica que ens permet mesurar temperatures exactes a distància i sense necessitat d'estar en contacte amb la instal·lació a estudiar. És una eina de gran utilitat a la industria que ens permetrà detectar possibles avaries, realitzar mesures en processos, fer comprovacions de disseny, verificar aïllaments tèrmics, etc

Aplitelc Berguedà disposa d'un equip termogràfic que ens permet realitzar estudis termogràfics de tot tipus d'instal·lacions.

 informe solar 300  informe inst 300

Instal·lacions elèctriques de baixa tensió: Detecció de línies mal dimensionades, connexions, contactors, proteccions i altres components en mal estat.

termo 400

Instal·lacions elèctriques d’alta tensió: Permet la detecció precoç d’avaries, evitant així aturades no programades de la producció.

camp

Instal·lacions fotovoltaiques: Detecció de pèrdues de producció degudes al mal estat d'alguns panells. Un sol panell en mal estat pot afectar greument la producció de tota la sèrie a la qual pertany, mitjançant la termografia podem detectar i substituir aquests panells aïllats i recuperar la producció d’energia de les sèries i en conseqüència augmentar la producció de tot el parc.

informe plano 300

 

Càmara termogràfica

Disposem de la càmera termogràfica TESTO 875-2i, amb les següents característiques:

testo

  • Sensibilitat tèrmica de 0,05ºC, càmera digital integrada i mesura del risc de condensació.
  • Objectiu de 32ºx23º i teleobjectiu de 9º x 7º.
  • Qualitat de imatge fins a 320 x 240 píxels.-Rang de mesura de -30ºC fins a +350ºC.
  • Gravació de veu, permet memoritzar comentaris per a cada fotografia.

Llegeix més: La termografia, eina de diagnosi i manteniment preventiu

Com evitar recàrrecs a la factura elèctrica?

Aplitelc Berguedà us ajuda a mantenir a ratlla l'energia reactiva.

polsreactiva

Les companyies elèctriques penalitzen el consum d'energia reactiva. Per poder evitar aquestes penalitzacions cal compensar l'energia reactiva i mantenir la instal·lació amb un cosφ proper a l'1.

reactiva cat

Aquesta penalització varia segons la tarifa elèctrica, potència contractada i el consum de reactiva:

BAIXA TENSIÓ (<1kV):

  • <15kW: Tarifa 2.0A i Tarifa 2.1A, els recàrrecs s’aplicaran si l’energia reactiva sobrepassa el 50% del consum d’energia activa.
  • >15kW: Tarifa 3.0A, els recàrrecs s’aplicaran sempre que el consum de reactiva excedeixi el 33% de l’energia activa consumida (kW) i es trobi entre els períodes 1 i 2. El període 3 queda exempt de penalitzacions.

ALTA TENSIÓ (1-30kV)

  • <450kW: Tarifa 3.1A els recàrrecs s’aplicaran sempre que el consum de reactiva excedeixi el 33% de l’energia activa consumida (kW) i es trobi entre els períodes 1 i 2. El període 3 queda exempt de penalitzacions.
  • >450kW Tarifa 6.1A: els recàrrecs s’aplicaran sempre que el consum de reactiva excedeixi el 33% de l’energia activa consumida (kW) i es trobi entre els períodes 1 i 5. El període 6 queda exempt de penalitzacions.

Aplitelc Berguedà garanteix un bon control de l'energia reactiva mitjançant l'instal·lació i manteniment d'una bateria de condensadors.

  • Si ja teniu instal·lada una bateria de condensadors però seguiu tenint penalitzacions, Aplitelc en revisarà l’estat.
  • Si no teniu bateria de condensadors, envieu-nos tres factures elèctriques esglaonades en el temps durant un any i us realitzarem un proposta per rebaixar la factura elèctrica.

 

Què és l'energia reactiva?

L'energia reactiva apareix en les instal·lacions elèctriques quan s'utilitzen aparells que necessiten crear camps magnètics i elèctrics per al seu funcionament. És a dir, aparells que disposen de bobines i condensadors.Aquesta energia és molesta per a la distribució, ja que incrementa les pèrdues en les xarxes elèctriques. Per aquesta raó les companyies elèctriques van crear recàrrecs per als excessos de consum d'aquest tipus d'energia.L'energia reactiva també provoca una baixada de potència en la instal·lació del client, la qual cosa obliga a tenir una potència contractada major.

Factor de potència

triangle cat

El factor de potència d'un sistema de potència elèctric de corrent altern es defineix com la relació entre potència activa i potència aparent. El seu símbol és FP o també cosφ.

 

Llegeix més: Com evitar recàrrecs a la factura elèctrica?

Obrim camí en el camp de l'energia eòlica

Aplitelc participa en la posada en servei de l’aerogenerador que forma part del projecte Viure de l’aire, situat a Pujalt (Alta Anoia).


Des de fa uns mesos Aplitelc Berguedà participa en la posada en servei de l’aerogenerador Enercon E-103 EP2 de 2’35MW, situat al municipi de Pujalt (Alta Anoia), que forma part del primer projecte de mecenatge per contribuir a la democratització de l’energia.

La participació en aquest nou projecte per mitjà de l’empresa alemanya Enercon, amb més de 30 anys d’experiència i més de 27.000 aerogeneradors instal·lats arreu del món, ens permet ampliar els nostres coneixements en tecnologies de producció d’energia neta i verda, ja que Aplitelc ha participat en la posada en servei i realitzarà les tasques de manteniment necessàries durant la vida útil de l’aerogenerador.

001

Llegeix més: Obrim camí en el camp de l'energia eòlica

Informe de Responsabilitat Corporativa 2017

És el setè informe de sostenibilitat que publiquem i que segueix el manual GRI G4 del Global Reporting Initiative.

 
informe cat La cerca de la millora contínua, el compromís amb els nostres grups d’interès, l’adhesió un any més al Pacte Mundial de les Nacions, signant per al compliment i respecte dels 10 principis universals sobre drets humans, treball, medi ambient i anticorrupció i l’adaptació a les noves normatives de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals.

Si el passat 2016 ens vam adaptar i certificar per l’empresa Bureau Veritas a la nova normativa ISO 9001:2015, aquest any hem adaptat tot el nostre sistema de gestió a la nova normativa de gestió del medi ambient ISO 14001:2015 per certificar-nos durant el 2018.

En aquest sentit continuarem treballant per adaptar durant aquest any 2018 el nostre sistema de gestió a la nova normativa ISO 45001, que substitueix a l’actual normativa OHSAS 18001 de gestió de la seguretat i la salut laboral.

A nivell medi ambiental, les accions que vam dur a terme durant el 2016, s’han vist compensades durant el 2017 en un major estalvi d’energia elèctrica (gràcies al canvi de lluminàries per LED i a la instal·lació de detectors de presència en zones comuns).

L’avaluació dels nostres proveïdors té en compte el seu grau d’implicació en termes de qualitat i medi ambient, per aquest motiu són informats de la importància que tenen per nosaltres les seves polítiques i estratègies en aquests àmbits.

El nostre objectiu final és aconseguir la satisfacció dels nostres clients, respectant sempre crear el menor impacte ambiental.
 
informe
 
Seguint amb la nostre voluntat de millorar ens hem adherit a l’equip de treball format des de l’ACEB referent a la reforma horària, per tal de començar a implementar nous horaris laborals que potenciïn uns hàbits de vida saludable i fer-ho extensible a la resta de les empreses.

Un altre pas cap a convertir-nos en una empresa més eficient energèticament ha estat la substitució dels fluorescents per lluminàries de tecnologia LED, que consumeixen aproximadament la meitat de potència, tenen més vida útil i són més segurs ja que no contenen cap substància contaminant.
En aquest mateix sentit també s’han instal·lat detectors de presència en zones comuns per evitar el malbaratament d’energia.

Els nostres valors són molt importants, es per això que els tenim en compte en el moment d’avaluar els nostres proveïdors i classificar-los segons el seu grau d’implicació en termes de qualitat i medi ambient.

Esperem que aquest 2018 ens permeti continuar creixent a nivell personal i professional i que els nous reptes en permetin continuar millorant i aprenent.
 
El nostre informe de sostenibilitat es pot consultar a la nostre pàgina web i en altres pàgines d’àmbit estatal la web del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, la pàgina web del Pacte Mundial i al Compactlink.

Llegeix més: Informe de Responsabilitat Corporativa 2017

Publiquem l'informe de sostenibilitat del 2016

El sisè informe de sostenibilitat segueix el manual GRI G4 del Global Reporting Initiative.

El passat 2016 APLITELC va celebrar el seu vint-i-cinquè aniversari. Un any en el que ha continuat amb l’aposta per la millora contínua, el compromís amb els seus grups d’interès mitjançant la responsabilitat social i l’adhesió un any més al Pacte Mundial de les Nacions, signant per al compliment i respecte dels 10 principis universals sobre drets humans, treball, medi ambient i anticorrupció.

Un dels reptes més significatius aquest 2016 ha estat adaptar els nostres procediments a la nova normativa ISO 9001:2015, aconseguint-ne al 2017 la certificació (consultar més detalls aquí).

 msostenibilitat 2016400

Llegeix més: Publiquem l'informe de sostenibilitat del 2016

ISO9001 ISO14001 ISO18001 REPRO GRI