La termografia, eina de diagnosi i manteniment preventiu

Anticipar avaries, evitar pèrdues de producció, augmentar el rendiment, estalvi energètic i seguretat.

termografia camara

La termografia és una tècnica que ens permet mesurar temperatures exactes a distància i sense necessitat d'estar en contacte amb la instal·lació a estudiar. És una eina de gran utilitat a la industria que ens permetrà detectar possibles avaries, realitzar mesures en processos, fer comprovacions de disseny, verificar aïllaments tèrmics, etc

Aplitelc Berguedà disposa d'un equip termogràfic que ens permet realitzar estudis termogràfics de tot tipus d'instal·lacions.

 informe solar 300  informe inst 300

Instal·lacions elèctriques de baixa tensió: Detecció de línies mal dimensionades, connexions, contactors, proteccions i altres components en mal estat.

termo 400

Instal·lacions elèctriques d’alta tensió: Permet la detecció precoç d’avaries, evitant així aturades no programades de la producció.

camp

Instal·lacions fotovoltaiques: Detecció de pèrdues de producció degudes al mal estat d'alguns panells. Un sol panell en mal estat pot afectar greument la producció de tota la sèrie a la qual pertany, mitjançant la termografia podem detectar i substituir aquests panells aïllats i recuperar la producció d’energia de les sèries i en conseqüència augmentar la producció de tot el parc.

informe plano 300

 

Càmara termogràfica

Disposem de la càmera termogràfica TESTO 875-2i, amb les següents característiques:

testo

  • Sensibilitat tèrmica de 0,05ºC, càmera digital integrada i mesura del risc de condensació.
  • Objectiu de 32ºx23º i teleobjectiu de 9º x 7º.
  • Qualitat de imatge fins a 320 x 240 píxels.-Rang de mesura de -30ºC fins a +350ºC.
  • Gravació de veu, permet memoritzar comentaris per a cada fotografia.
ISO9001 ISO14001 ISO18001 REPRO GRI